Jämna ytor

Jag använder en ytjämnhetsmätare väldigt ofta, och det är verkligen ett otroligt bra verktyg måste jag säga. Den kan avgöra om en yta är jämn eller inte på ett väldigt exakt sätt och det är verkligen otroligt bra måste jag säga. Jag har använt en ganska ny variant av det här och det är verkligen helt otroligt hur exakt det är, det är väldigt intressant. Men det underlättar verkligen otroligt mycket när man ska bygga och ha sig då man sparar massa tid och saker blir mer exakta på en gång istället för att man ska göra om hela tiden. Så det är verkligen otroligt bra!